close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות כיתה א

חומרי לימוד לכיתה א

קְרִיאָה קָמָץ וּפַתָּח


נושא בתוכנית הלימודים: שפה - דיוק הקריאה
עזרי הוראה:

פתיחת משחק התרגול לשיתוף
דף תרגול מקטעי קריאה להורדה (PDF )

מה ביחידה:
בקובץ להורדה:
1. 5 מקטעי קריאה.
2. לכל מקטע מחסן מילים לכתיבה.
3. פעילות זכר נקבה.
4. פעילות שיוך מילים לפי חי , אוכל , חפץ
ביחידה ללמידה מרחוק לכל קטע קריאה:
גלגל, (תשובה למחסן המילים)
שאלות הבנת הנקרא 
נכון לא נכון

בנוסף ביחידה פעילות מסכמת לקטעי הקריאה: 
1. זכר ונקבה. 
2. חלוקת מילים לפי : חי , אוכל וחפץ.

מהלך השיעור:
1. לשלוח את קובץ התרגול לתלמידים להדפסה. 
2. לפתוח את חלון המשחק לשיתוף לחץ כאן.  

השיעור: היחידה עוסקת במיומנות הקריאה ובדיוק הקריאה. לשיעור מצורפים קבצים ומסך לשיתוף. 

האפשרויות: 
1. לבקש מכל הכיתה לבצע את דף התרגול ולאחר מכן לשתף את משחק התרגול במסך משותף או בכיתה , ולפתור יחד את מקטעי הקריאה. 

2. לפתוח את מסך המשחק לתרגול מול כול הכיתה , לבקש להניח את דף התרגול לפניהם ויחד איתם לפתור את מקטעי הקריאה עם המשחק. כל פעם לתת לתלמיד אחר לשלוט על העכבר או להגיד מה התשובה לדעתו ושכולם יסמנו יחד. 

3. עבודה עצמאית , לשלוח לילדים את הקישור למשחק והקובץ לתרגול לבד.