close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות כיתה א

חומרי לימוד לכיתה א

 צליל פתיחה - פתח קמץ


נושא בתוכנית הלימודים:
רכישת הקריאה והכתיבה וביסוס שטף הקריאה

עזרי הוראה:

פתיחת הגלגל לשיתוף
דף תרגול להורדה (1 קבצים - PDF )

לוח תרגול - לצד הגלגל רצף התמונות לתצוגת התשובות

מהלך השיעור:
1. לשלוח את קובץ התרגילים לתלמידים להדפסה. - 
2. לפתוח את חלון הגלגל לשיתוף  לחץ כאן. בזום .   

השיעור: .
1. סובבו את הגלגל או תנו לילד לסובב על ידי שליטה על המסך,
2. ברגע שהגלגל נעצר על כל ילד למצוא תמונה אחת שצליל הפתיחה זהה לצליל בגלגל בקובץ המודפס . 
3. הגלגל יבטל את אפשרות העצירה בצליל זה שוב . 
4. מצד ימין של הגלגל יש תמונות, המורה יכול לשאול את התלמידים מה התמונה המתאימה ולסמן . - יש לכל תמונה תנועה על הגלגל .