close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות כיתה א

חומרי לימוד לכיתה א

 מקורות אור - טבעי ומלאכותי 


נושא בתוכנית הלימודים:
 אביב
עזרי הוראה:

צפייה בסרטון בשיתוף
דף תרגול להורדה (2 קבצים - PDF )
משחק תרגול ופתרון וירטואלי וירטואלי

מהלך השיעור:
1. הדפיסו את הקבצים . 
2. צפו עם הכיתה בסרטון (אפשר במסך שיתוף בלמידה מרחוק)  
3. הציגו את מסך התרגול והפנו את התלמידים לדף הראשון. 

תירגול: 
בכל פעם שמופיעה תמונה שאלו מה הוא מקור האור? 
אפשרו לתלמידים לכתוב בדף באזור המתאים - בדף ישנו גם מחסן המילים והתמונות לנוכחיות התלמידים. 
לאחר מכן בחרו את התשובה הנכונה במסך המשחק. 
בסיום המשחק אפשרו לתלמידים להמשיך לדף השני.