close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות שפה

פעילויות ללמידה מרחוק בשפה העברית
הצטרפו עוד היום לעדכונים בווטסאפ ליחידות חדשות
https://chat.whatsapp.com/HdnQjZanjFI2TMUuWIXx7M

קריאה

דיוק הקריאה
היחידה הבאה הינה שיתוף פעולה עם "הצלחתי" של מזי ג'ורנו
.דיוק בקריאה מהווה תנאי הכרחי לפענוח נכון של הטקסט והבנת הנקרא
ביחידה תמצאו טקסטים שכתבה מזי אשר להם שילבנו פעילות ללמידה מרחוק.