close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות שפה

פעילויות ללמידה מרחוק בשפה העברית
הצטרפו עוד היום לעדכונים בווטסאפ ליחידות חדשות
https://chat.whatsapp.com/HdnQjZanjFI2TMUuWIXx7M

כתיבה

בלונים - כתיבת צבעים
תירגול בכתיבת הצבעים - מסובבים את הגלגל , צובעים בלון בצבע שנבחר על ידי הגלגל וכותבים את שם הצבע בדף

צליל - פתח קמץ
יחידת לימוד לתרגול פתח וקמץ
.בפתיחת מילה , סובבו את הגלגל והשלימו את הצליל לתמונה המתאימה, 
היחידה מכילה גלגל וקובץ להורדה לתרגול.

צליל פתיחה - בינגו
יחידת לימוד לתרגול עיצורים ותנועות 
בפתיחת מילה , סובבו את הגלגל והשלימו את הצליל לתמונה המתאימה, 
בנוסף שחקו בינגו תנועות ועיצורים עם הכיתה.


קריאה

קריאה פתח וקמץ
יחידה לקריאה וכתיבה פתח קמץ , היחידה מורכבת מקובץ להורדה המכיל מקטעי קריאה ודפי עבודה , בנוסף באתר יש ליחידה תמיכה של למידה מרחוק בדרך חוויתית.