close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות מפת"ח הלב

"מפתח הל"ב"  הינה תוכנית אשר שמה דגש על חינוך לערכים ומיומנות חברתיות בהקשר ישיר ועקיף לנושאי הליבה החברתית-ערכית: קשרי פרט-קבוצה, החיים הכיתתי, החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי - כגון ציון בלוח השנה.


הצטרפו עוד היום לעדכונים בווטסאפ ליחידות חדשות
https://chat.whatsapp.com/HdnQjZanjFI2TMUuWIXx7M

ימים לאומיים

לוח הזיכרון ליום השואה והגבורה
צפו בסרטון או הקיראו סיפור ולאחר מכן שאלו את הילדים מה חשוב להם לזכור מהיום הזה וכתבו על הלוח

משחק זכרון מכות מצרים - משחק כיתתי
שחקו עם כל הכיתה במשחק הזכרון, אפשרו לכל תלמיד לבחור בתורו את הקלפים
כלים:
1. קישור למשחק


שונות

הרגשות שלי
יחידת לימוד אשר מעודדת להביע רגשות , לנהל אותם ולהיות מודעים להם