close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות כיתה א

חומרי לימוד לכיתה א

אביב

מקורות אור טבעים ומלאכותיים
יחידת לימוד מקורות האור במדעים לכיתות א 
היחידה מורכבת ממשולש למידה מדהים של צפיה בסרט , תרגול עם דף מודפס מול משחק וירטואלי. 
תוכלו גם לתרגל לאחר סיום היחידה בחוברת כותר בפרק אביב - מקורות אור


ימים לאומיים

לוח הזיכרון ליום השואה והגבורה
צפו בסרטון או הקיראו סיפור ולאחר מכן שאלו את הילדים מה חשוב להם לזכור מהיום הזה וכתבו על הלוח

משחק זכרון מכות מצרים - משחק כיתתי
שחקו עם כל הכיתה במשחק הזכרון, אפשרו לכל תלמיד לבחור בתורו את הקלפים
כלים:
1. קישור למשחק


כתיבה

בלונים - כתיבת צבעים
תירגול בכתיבת הצבעים - מסובבים את הגלגל , צובעים בלון בצבע שנבחר על ידי הגלגל וכותבים את שם הצבע בדף

צליל פתיחה - בינגו
יחידת לימוד לתרגול עיצורים ותנועות 
בפתיחת מילה , סובבו את הגלגל והשלימו את הצליל לתמונה המתאימה, 
בנוסף שחקו בינגו תנועות ועיצורים עם הכיתה.


לוח הכפל

גלגל הכפל - מ1 עד 10
דף תרגילים כתובים למחצה, את התרגיל צריך להשלים לפי סיבוב הגלגל, ולפתור אותו


שונות

הרגשות שלי
יחידת לימוד אשר מעודדת להביע רגשות , לנהל אותם ולהיות מודעים להם


תרגילים עד 20

ליצן החיסור והחיבור
לתרגל חיבור וחיסור עד 20 בדרך מהנה

תפריט ילדים במסעדה - חיבור וחיסור
תרגול בדרך חוויתית של הזמנה מתפריט המסעדה
עזרי הוראה:
1. תפריט להקרנה במסך השיתוף. 
2. דף הזמנות לתרגול. 
3. אזור תרגול והסבר לתרגילים מתוך התפריט .