close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות הכיתה הוירטואלית

ברוכים הבאים ,  אזור זה מיועד לאנשי החינוך , כאן תמצאו שיעורים ללמידה מרחוק בדרך חוויתית , יצירתית ומעניינת 

דיוק הקריאה


יחידה זו נכתבה בשת"פ עם:
 הצלחתי - מזי ג'ונו
נושא בתוכנית הלימודים: שפה - דיוק הקריאה
עזרי הוראה:

פתיחת משחק התרגול לשיתוף
דף תרגול מקטעי קריאה להורדה (1 קבצים - PDF )

מהלך השיעור:
1. לשלוח את קובץ התרגול לתלמידים להדפסה. 
2. לפתוח את חלון המשחק לשיתוף לחץ כאן.  

השיעור: היחידה עוסקת במיומנות הקריאה ובדיוק הקריאה. לשיעור מצורפים קבצים ומסך לשיתוף. 

האפשרויות: 
1. לבקש מכל הכיתה לבצע את דף התרגול ולאחר מכן לשתף את משחק התרגול במסך משותף או בכיתה , ולפתור יחד את מקטעי הקריאה. 

2. לפתוח את מסך המשחק לתרגול מול כול הכיתה , לבקש להניח את דף התרגול לפניהם ויחד איתם לפתור את מקטעי הקריאה עם המשחק. כל פעם לתת לתלמיד אחר לשלוט על העכבר או להגיד מה התשובה לדעתו ושכולם יסמנו יחד. 

3. עבודה עצמאית , לשלוח לילדים את הקישור למשחק והקובץ לתרגול לבד.

4. בדף התרגול ישנו קובץ נוסף לכתיבה חופשית מה נלמד מהתרגול.