close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות הכיתה הוירטואלית

ברוכים הבאים ,  אזור זה מיועד לאנשי החינוך , כאן תמצאו שיעורים ללמידה מרחוק בדרך חוויתית , יצירתית ומעניינת 

הרגשות שלי


נושא בתוכנית הלימודים:
 האני - הבעת רגשות 
עזרי הוראה:

פתיחת הגלגל לשיתוף
דף תרגול להורדה (1 קבצים - PDF )

מהלך היחידה:
1. לשלוח את קובץ כרטיסיות הרגש לתלמידים להדפסה.
2. בתחילת כל יום לפתוח את חלון הגלגל לשיתוף לחץ כאן.  

היחידה: 
1. לבקש מההורים להדפיס את הדף כ 3 פעמים ולגזור את הכרטיסים. 

2. כל יום בפתיחת יום נותנים לילד אחר לסובב את הגלגל (בתוכנת הזום בחלק העליון יש לבחור את ציור העכבר ולאחר מכן לבחור את שם הילד) 

3. בהופעת הכלב הנבחר על הגלגל על המורה להסביר:
 מה הוא הרגש שיצא?
 איך מזהים אותו?
 לתת דוגמא אישית של אירוע שקרה למורה באותו הרגש,
 איך אפשר לשים לב שאנחנו נמצאים בו?

לבקש מהתלמידים להוציא את הכרטיס שמתאים לכלב שבתמונה ולכתוב על אירוע שעבר עליהם והוא הרגיש אותו הדבר כמו שהכלב בגלגל מרגיש , איך הוא פעל ואיך הוא חושב שהוא צריך לפעול בפעם הבאה. 

4. לבסוף לעשות סבב קצר שהילדים יספרו מה הם כתבו בכרטיס.