close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

כתיבה - פנים

הכרת אוצר המילים בנושא הפנים 
בעברית ישנן אותיות סופיות אשר להן גם אותיות רגילות , דף זה מלמד את התאמה בין האותיות ולהבדיל בין אות סופית לאות רגילה

(יש ללחוץ על התמונה להורדת הקובץ)