close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

יוצא דופן

על הילדים לסמן בעיגול את התמונה שאין בה את האות המבוקשת
לפניכם דפי פעילות למציאת דופן, בדף מספר תמונות אשר מכילות את האותו המבוקשת יש למצוא מבין כל התמונות את התמונה אשר לא מכילה את האות המבוקשת ולסמן לצידה איקס בתוך העיגול , דף זה מלמד את שימוש באותיות בתוך מילה.

(לחיצה על התמונה תאפשר הורדה של הקובץ)