close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

התאמת סופיות

דף פעילות מאתגר במיוחד , יש להתאים כל אות לאות הסופית שלה , לפי המכנס והחולצה
בעברית ישנן אותיות סופיות אשר להן גם אותיות רגילות , דף זה מלמד את התאמה בין האותיות ולהבדיל בין אות סופית לאות רגילה

(יש ללחוץ על התמונה להורדת הקובץ)