close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פיתוח חשיבה

פיתוח יכולות חשיבה והקניית מיומנויות חשיבה. בכל משחק נלמד על נושא או מיומנות ונבנה למידה עם ערך מוסף.

מטרות:

 • לפתח ראייה מרחבית.
 • לפתח תפישה מרחבית.
 • להשלים חלקים לתמונה שלמה.
 • לפתח דמיון.

רשימת המשחקים:

 • חפצים נוסעים

  על המסוע מופיעים אובייקטים השייכים לקטגוריות מוצגות. הילדים ממיינים את האובייקטים לפי כל קטגוריה.
 • פאזלים

  הילדים מרכיבים תמונה מחלקים ומקשרים בין חלק לשלם.
 • מנקודה לנקודה

  הילדים מחברים נקודות לפי סדר ומגלים ציור צבעוני.
 • לנקות את העולם

  כדי לשמור על איכות הסביבה יש למיין את האשפה. הילדים עוזרים לאדה למיין מוצרי פלסטיק, נייר וזכוכית.
 • חורף מתחת למים

  רוחות החורף נושבות על האגם ויש לאסוף כמה שיותר חפצים ובעלי חיים מתחת לפני המים. הילדים מתרגלים במשחק זה גם מיומנויות שימוש בעכבר.
 • מצא את ההבדלים

  המשחק מציג שתי תמונות דומות אחת לשניה, אך ישנם מספר הבדלים. האם יצליחו הילדים למצוא את ההבדלים בין שתי התמונות?
 • התאם את הצינורות

  הכדור יוכל להתגלגל בתוך מבוך הצינורות אם יושלמו כל חלקיו. הילדים מזהים את החלקים החסרים ומתאימים אותם למקומם.