close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

לומדים אנגלית

חשיפה ראשונה לשפה לועזית. הילדים ישחקו משחקים מהנים תוך הכרת האותיות באנגלית.

מטרות:

 • להעשיר את אוצר המילים בשפה זרה.
 • להכיר אותיות השפה האנגלית.
 • להכיר את המספרים באנגלית.
 • לבנות הגייה נכונה של מילים באנגלית.
 • להכיר את מבנה המילים באנגלית.

רשימת המשחקים:

 • להזיז את אדה

  הילדים מבקשים מהדרגונית לבצע פעולות בסיסיות ולומדים לזהותן באנגלית.
 • להלביש את הנסיכה

  המשחק מלמד אוצר מילים באנגלית ומפתח את יכולת החשיבה והבכוונה בפרטים.
 • קיץ וחורף

  אדה צריכה למיין את חפציה לפי עונת החורף ועונת הקיץ. הילדים נחשפים למילים בסיסיות באנגלית ומסייעים לאדה במלאכת המיון.
 • אי האותיות

  באי מפוזרות אותיות באנגלית.כל אות מלמדת את הילדים מילה המתחילה באותה אות. לאחר זיהוי האותיות יתבצע איות ותרגול.
 • ריקוד האותיות

  בכל מילה באנגלית חסרה אות. הילדים בוחרים ממדף האותיות את האות המתאימה ויוצרים מילה.
 • טלפון האותיות

  בואו נכיר מילים חדשות באנגלית. הילדים לומדים לזהות את האות החסרה ולהרכיב מילה בהתאם לציור המוצג.
 • נמס בחורף

  משחק להשלמת מילים באנגלית, מרחיב את אוצר המילים באנגלית.
 • זיכרון המילים

  משחק הזיכרון אשר מהעשיר את אוצר המילים באנגלית.
 • איש שלג

  משחק לבניית איש שלג להעשרת אוצר המילים באנגלית.