close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

מוסיקה

פינה קצבית ומהנה של צלילים, מקצבים וכיף.

מטרות:

 • להכיר כלי נגינה.
 • להכיר ולזהות ז'אנרים במוזיקה.
 • להכיר ולזהות צלילים שונים.
 • לחדד זיכרון שמיעתי.
 • להכיר את סולם הצלילים.
 • לפתח הבחנה מוזיקלית.

רשימת המשחקים:

 • מסך הצלילים

  משחק של זיהוי צלילים. הילדים מקשיבים לצליל מתנגן ובוחרים מתוך שלושה כלי נגינה, את הכלי המתאים לצליל.
 • במת נגינה

  הילדים עוזרים לדרגוני למצוא את כלי הנגינה המתאים, לכל נגן שעל הבמה. ביחד כולם ינגנו לנו מנגינה קצבית. המשחק מסייע לילדים ללמוד את שמות כלי הנגינה.
 • זיכרון המוזיקה

  משחק זיכרון ויזואלי ושמיעתי. כל קלף מציג תמונה ומשמיע צליל בהתאם. הילדים מקשיבים לצלילים ומזהים זוגות קלפים.
 • להרקיד את דרגוני

  איזה סוג מוזיקה אתה מעדיף לשמוע? הילדים נחשפים לסוגי שונים של מוסיקה ונהנים מצליליה.
 • תזמורת מקסיקנית

  הצטרפו לתזמורת המקסיקנית ונגנו יחד איתם. הילדים לומדים לזהות צלילים של כלי נגינה שונים ומתרגלים זיכרון שמיעתי.
 • מנגינת החצר

  במגרש המשחקים ניתן להפיק צלילים שונים. האם יוכלו הילדים לחזור על רצף הצלילים המושמע הילדים מתרגלים זיכרון שמיעתי של צלילים מסביבתם.
 • זיכרון התווים

  משחק בו לומדים הילדים לזהות צלילים מתוך סולם הצלילים, ומתרגלים זיכרון שמיעתי שלהם. התרגול מאפשר להם להשמיע מנגינה נעימה.