close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

הכרת עולם האותיות

זיהוי ושיוך אותיות משמש בסיס לתחילת הכתיבה. המשחקים במדור זה מסייעים לילדים ללמוד לכתוב ביתר קלות.

מטרות:

 • להכיר ולזהות את אותיות האלף בית
 • לזהות אות פותחת במילה
 • להרכיב מילה מאותיות בודדות
 • להכיר את סדר הופעת האותיות במילה
 • השלמת אותיות במילה כתובה

רשימת המשחקים:

 • עולם האותיות

  הילדים בוחרים בכל פעם אות ולומדים יחד עם דרגוני מילה המתחילה באותה אות. עם סיום המשחק, מתבצע תרגול.
 • לשון הצפרדע

  מה כתוב כאן? הילדים עוזרים לצפרדע לזהות מהי המילה הכתובה ומשלימים את האות החסרה.
 • מרוץ האותיות

  הילדים לומדים לזהות אותיות תוך כדי נהיגה במכונית מרוץ.
 • גשם של אותיות

  אדה מבקשת מהילדים לעזור לה לתפוס את האותיות הפותחות את המילה שבסלסלה. האם תוכלו לעזור לה?
 • שביל האותיות

  משחק אשר מלמד בצורה מהנה לזהות אותיות כחלק ממלה ולהשלים את המילה.
 • שעשועי אותיות

  הילדים לומדים את שמות האותיות תוך כדי שעשוע עם העכבר.
 • מכונת הזמן

  לילדים מוצגות מילים בקלפים. הילדים יבחרו את האות החסרה כאות פותחת, המתאימה לקלף ומכונת הזמן תוציא אותה.
 • זום זום הדבורה

  מי יודע איזו אות הלכה לאיבוד? במשחק תופיע מילה אשר חסרה לה אות. אות פותחת או אות סוגרת. הילדים יזהו את המילה בהתאם לתמונה ויבחרו את האות החסרה.
 • קן הדינוזר

  איסוף ביצים אשר מתארות אותיות מהעץ לפי מילה בשלט, המשחק מעשיר את אוצר המילים בעברית , ומתרגל קריאה בשלבים מוקדמים.