close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

חשבון

הכרת עולם המספרים. המשחקים בעולם של dragoni חושפים את הילדים לעולם החשבון והמספרים, בדרך חווייתית ומהנה ומקנה להם ידע בעולם תוכן זה.

מטרות:

 • לבנות ליווי התפתחותי עבור הילד.
 • להכיר ולזהות את המספרים ומיקומן על ציר המספרים.
 • ללמוד תרגילי חיבור וחיסור במספרים קטנים.

רשימת המשחקים:

 • הפיל המסתיר

  משחק זיהוי בסיסי של מספרים מ 1-5. על הפיל יושבות ארנבות. הילדים סופרים את כמות הארנבות, מזהים את הספרה ובוחרים בכמות המתאימה.
 • עכברים בכל חור

  כמה עכברים מציצים מחורי הגבינה? הילדים סופרים את כמות העכברים ובוחרים במספר המתאים.
 • בוא כלב טוב בוא

  במשחק נשתובב עם גורי חמודי ונעזור לו להגיע לעצם שהוא כל כך אוהב בסוף המסלול. הילדים מסובבים את גלגל המזל ומתקדמים יחד עם גורי חמודי מספר צעדים כמספר שהגרילו בגלגל, עד לעצם.
 • גלגל ענק

  המספרים 1-10 מסתובבים להם בגלגל המספרים. משחק בשני שלבים: שלב ראשון הצגת המספרים ובשלב השני זיהוי מספרים בהתאם לנלמד. האם תוכלו לסייע לאדה למצוא את המספר שהיא מבקשת?
 • לכל מספר יש צבע

  התאמת צבע למספר. אוהבים לצבוע ציורים? בואו להתאים מספרים לצבעים ולקבל ציור מרהיב שאתם צבעתם! מחקרים מוכיחים כי התאמת צבע לספרה קבועה, משפר את תוצאות הלמידה של זיהוי מספרים.
 • לכל מספר יש צבע

  זיהוי מספרים. הילדים בוחרים צבעים המתאימים לצבעים ממסופרים בספר הצביעה. בסוף הפעילות יתגלה ציור צבעוני אותו צבעו הילדים.
 • בין העננים

  במשחק לומדים הילדים מספרים מ- 1-9 וסדר הופעתם על ציר המספרים ומתרגלים זיכרון שמיעתי. את תשובותיהם הם פותרים בעזרת מיקומי המספרים במקלדת.
 • מעמיסים מספרים

  כל המספרים רוצים לצאת לטיול ברכבת, אך אין מקום לכולם. מי יעלה לקרון ויצא לטיול? הילדים לוחצים על הקרון ומתאימים מספר למקומו בקרון. טיול מהנה.
 • תולעת המספרים

  משחק משעשע בו לומדים הילדים לסדר מספרים מ- 1עד 10 על ציר המספרים. המשחק מעודד את הילדים להכיר את המספרים ולסדר אותם לפי הסדר.
 • בין 2 נקודות

  לימוד רצף המספרים מ 1 עד 20. צרפו נקודה לנקודה וגלו מה מסתתר מאחורי הציור.
 • כמה נוסעים ברכבת

  משחק המלמד תרגילי חיבור בצורה מהנה. בכל קרון מספר נוסעים, כמה נוסעים ישנם בשני הקרונות? הילדים פותרים את התרגיל ובוחרים בקרון המתאים.
 • דוכן התפוחים

  משחק המתרגל תרגילי חיסור בצורה מהנה. הילדים עוזרים לאדו לחשב כמה תפוחים נשארו לו, לאחר שכיבד גם את הקוף.