close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

כלים להורים

אנו בדרגוני מאמנים כי טיפוחה של המעורבות החברתית והתרומה לקהילה חשובה ליצירת עולם ערכים הדוגל באכפתיות, יוזמה ואחריות חברתית.

במשפחת דרגוני יש אנשי צוות אשר יצרו כלים לעזרתך כהורה למעקב אחר הילד וכלים לעזור בהבנת הפתחתות הילד אם זה דרך חווית המשחק במשפחת דרגוני ואם בחיי היום יום.

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד"

(בנג'מין פרנקלין)

 • נושאי הלימוד

  גרף של נושאי הלימוד אותם חיזק ילדך בתיחום תקופה של שבוע או חודש.

 • חיזוק נושאי הלימוד

  לכם ההורים יש את האפשרות לשלוט איזה נושאים של לימוד יופיעו במשחקים במשפחת דרגוני לילדכם.

 • דוחות

  דוחות שונים על פעילות הילד עם משפחת דרגוני. תוכלו לקבל פוסט לפייסבוק מה הילד לומד באותו היום.

 • חיזוק חיובי

  בניקוד ניתן לקנות דברים וירטואלים אשר מקנים חיזוק חיובי ללמידה, ישנו דוח אשר מפרט את הקניה.