close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

דרגוני בקהילה

אנו בדרגוני מאמנים כי טיפוחה של המעורבות החברתית והתרומה לקהילה חשובה ליצירת עולם ערכים הדוגל באכפתיות, יוזמה ואחריות חברתית.

פעילויות בקהילה

הילדים הם העתיד של כולנו ולכן אנו שמים אותם בחשיבות עליונה ומשתמשים בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת להעניק ולהשקיע בהם.

 

 

דרגוני בבתי חולים לילדים

מתוך רצון לסייע לבית החולים בכל הקשור לפיתוח ולקידום הלמידה של הילדים, הטמענו את עולמות המשחקים של דרגוני בכל המחשבים בבתי החולים כך שלילדים תהיה גישה פתוחה אליהם.
דרגוני מעניק חוויה של למידה, משחק ופיתוח מיומנויות רבות לילדים אלו הזקוקים לרגעים של משחק ושמחה שיוציאו אותם מהשגרה הקשה בזמן שהייתם בבתי החולים במחלקות השונות.

 

דרגוני בפסטיבל ירון

דרגוני מעודד תרבות בקרב ילדים בגיל הרך ומאמין כי חינוך הילדים לתרבות תורם להתפתחותם בתחומים רבים כגון פיתוח הדמיון, התנסות יצירתית וגירוי מחשבתי הנעשה בעזרת פעילויות מוחשיות, משמעותיות ומהנות, ואלה חושפות את הילדים לדרכי חשיבה, מושגים וכישורי למידה חדשים.
דרגוני הגיע לפסטיבל ירון להצגות ילדים מבית תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער שהתקיים בפורים, שם חילקנו בלונים לילדים במטרה לשמח ולעודד אותם להמשיך ולהשתתף באירועי תרבות.

 

דרגוני בגני הילדים

פיתוח חדש באתר דרגוני הינו אזור מיוחד לגננות המציע גישה לעולמות המשחקים לכל אחד מילדי הגן ויכולת פיקוח של הגננת על ידי קבלת דו"חות פעילות מפורטים על למידתם, תוצאותיהם והתקדמותם בלמידה של ילדי הגן. במטרה לתרום להעשרת הילדים ולפיתוח הלמידה בגיל הרך, דרגוני מציע בחינם את המערכת בגנים.