close

בחרו עולם

גילאים 3-4 גילאים 5-6

פעילות כיתה ב

כאן תוכלו למצוא שיעורים ותכנים ללימודים מרחוק לתלמידי כיתות ב
הצטרפו עוד היום לעדכונים בווטסאפ ליחידות חדשות
https://chat.whatsapp.com/HdnQjZanjFI2TMUuWIXx7M

ימים לאומיים

לוח הזיכרון ליום השואה והגבורה
צפו בסרטון או הקיראו סיפור ולאחר מכן שאלו את הילדים מה חשוב להם לזכור מהיום הזה וכתבו על הלוח

משחק זכרון מכות מצרים - משחק כיתתי
שחקו עם כל הכיתה במשחק הזכרון, אפשרו לכל תלמיד לבחור בתורו את הקלפים
כלים:
1. קישור למשחק


לוח הכפל

גלגל הכפל - מ1 עד 10
דף תרגילים כתובים למחצה, את התרגיל צריך להשלים לפי סיבוב הגלגל, ולפתור אותו


קריאה

דיוק הקריאה
היחידה הבאה הינה שיתוף פעולה עם "הצלחתי" של מזי ג'ורנו
.דיוק בקריאה מהווה תנאי הכרחי לפענוח נכון של הטקסט והבנת הנקרא
ביחידה תמצאו טקסטים שכתבה מזי אשר להם שילבנו פעילות ללמידה מרחוק.


שונות

הרגשות שלי
יחידת לימוד אשר מעודדת להביע רגשות , לנהל אותם ולהיות מודעים להם